Communicatie: vertrouwen, acceptatie en begrip

Ik heb het gevoel dat we elkaar steeds minder goed aanvoelen en daarom ook steeds minder goed gaan communiceren. Het lijkt steeds normaler om via welk medium dan ook met elkaar om te gaan alsof respect van geen belang meer is en het overdragen van boodschappen belangrijker is dan het effect van die boodschappen.

Steeds meer verzoeken hebben haast en spoed, waardoor steeds minder verzoeken kunnen worden opgepakt met meer haast en spoed. Hoe minder het voelt alsof je iemand een plezier doet, des te minder plezierig wordt het om iets voor iemand te doen.

Vertrouwen vormt de basis van goede communicatie.

Als je kunt vertrouwen op je collega, kun je scherp zijn in je belofte aan de klant. Als je kunt vertrouwen op het woord van je klant, hoef je de volgende keer niet twee keer na te denken alvorens een probleem te escaleren. Als de klant kan vertrouwen op een planning hoeft deze niet na te bellen ter herinnering.

Natuurlijk loopt niet altijd alles zoals oorspronkelijk gepland, maar als dit gecommuniceerd wordt in een vertrouwde relatie dan zal de ander weten dat ’t niet anders kon, dat er alles aan is gedaan om het te voorkomen en er alles aan wordt gedaan het alsnog snel voor elkaar te krijgen. Accepteer je dit niet, dan duurt alles een volgende keer op voorhand al twee keer zo lang, of hoor je gewoon helemaal niets als een planning in de soep dreigt te lopen. Haal je de deadline niet en communiceer je hier niet over, dan zal de klant je een volgende keer niet serieus nemen. Alles heeft twee kanten. Wees je er bewust van.

In communicatie schuilt ook acceptatie.

Accepteer kritiek van een klant en probeer het om te buigen naar een verbetering. Accepteer als klant dat sommige diensten geld kosten en je zult veel vaker geholpen worden met verbetering van je product (niemand wil een verbetering aandragen als men weet dat het tegen ze gebruikt zal worden).

Iemand een mededeling toesturen, wijzen op een fout, een prijsopgave doen, boos opbellen of een factuur sturen is niet per definitie gelijk aan communiceren, zoals ook praten zonder te luisteren geen goed gesprek is. Communiceren is elkaar aanvoelen, vertrouwen, begrip hebben voor elkaar om elkaar vervolgens in het midden te vinden.
De een wil een dienst/product en wil hier niet te veel voor betalen. De ander wil in ruil voor een dienst/product een vergoeding en daar (vaak) het liefst iets op verdienen. Wil je weinig betalen, dan krijg je minder geleverd; lever je te weinig dan wil men je minder (of niet) betalen.

Communicatie is dus o.a. gebaseerd op vertrouwen, acceptatie en begrip voor elkaar, en tegelijkertijd wordt de kwaliteit van deze drie kenmerken vaak gewaarborgd door goede communicatie. Een mooie cirkel dus:

  • Communiceer goed en eerlijk en kom zo veel mogelijk je voornemens na, en bouw daarmee een vertrouwensband op.
  • Wees kritisch naar jezelf en toon je goede wil om te zorgen voor acceptatie.
  • Communiceer over je manier van werken en aanpak, en waarom dit volgens jou zo moet en zorg daarmee voor begrip.

Loopt een van deze drie kenmerken niet lekker, communiceer dan eerst daarover, alvorens over andere dingen te (proberen te) communiceren.

Ontleden om echt te begrijpen: werkplezier

Er zijn een aantal onderwerpen waar ik regelmatig kort bij stil sta en bedenk hoe dit te verbeteren. Soms heb je geen idee hoe of waar te beginnen omdat het begrip te ruim of complex is. Ongrijpbaar wellicht. Neem bijvoorbeeld “Werkplezier”.  Je kunt simpelweg roepen dat je het werk leuker moet maken, of dat je een dartbord op moet hangen, maar dekt dat de lading van werkplezier wel ? Om iets te kunnen verbeteren moet je eerst goed weten wat het inhoudt. “Ontleden om echt te begrijpen: werkplezier” verder lezen